Luccasschool

Projectomschrijving

Grootschalige verbouwing van twee oude schoolgebouwen voor de Lucasschool, school voor speciaal onderwijs, en een buitenschoolse opvang.

foto ref lucasschool

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam in combinatie met RVKO
Architect
:         Arconiko Architecten te Rotterdam
Data
:                Ontwerp 2006. Realisatie 2007-2008

Uitvoeringsomschrijving

Het ontwerp is een resultaat van een onderhandse aanbesteding georganiseerd door de Gemeente Rotterdam.
De werkzaamheeden betreffen: Ontwerp, uitwerking en detaillering van het ontwerp sloopwerkzaamheden.

  • Volledige vervanging van alle installaties
  • Lift
  • Nieuwe plafonds
  • Nieuwe wand en vloerafwerking
  • Interieurwerkzaamheden
  • Ontwerp en inrichting nieuw schoolplein
  • Reinigen en repareren buitengevels

Bijzonderheden

Publicatie: Schooldomein april 2010, Een tweede leven voor een oud schoolgebouw.