LMS Scholengemeenschap

Projectomschrijving

In het meerjarenprestatiecontract tussen LMC en van Dorp Rotterdam zijn doelstellingen opgenomen voor energiebesparing bij 25 locaties van de LMC. Van Dorp energie zal deze prestatie-eis omzetten in acties om zo het beoogde doel beter te behalen.

  • Opdrachtgever: LMC Scholengemeenschap
  • Architect:          Nvt
  • Data:                 Juli 2013 - medio 2017


Uitvoeringsomschrijving

De werkzaamheden omvatten in grote lijnen:

  • Actief energiebeheer
  • Vervangen niet rendabele installaties
  • Regeltechnische aanpassingen

Bijzonderheden

Per jaar dient een reductie van 5% op het gewogen energieverbruik van het voorgaande jaar gerealiseerd te worden.

lmc