Referenties Scholenbouw Collectief

Rudolf Steiner College

Projectomschrijving De gebouwen van de voormalige Ambachtsschool aan de Vaandrigstraat/Tamboerstraat worden gerenoveerd en uitgebreid op basis van een Design & Build opdracht. Het Rudolf ...

Renovatie Eerste Pijnackerstraat

Projectomschrijving Het verbouwen/renoveren /restaureren (zowel bouwkundig als installatietechnisch) van een leegstaand schoolgebouw met een vloeroppervlakte van ca. 950 m2. Opdrach ...

Lucasschool

Projectomschrijving Grootschalige verbouwing van twee oude schoolgebouwen voor de Lucasschool, school voor speciaal onderwijs, en een buitenschoolse opvang. Opdrachtgever: Gemeente Rott ...

LMC Scholengemeenschap

Projectomschrijving In het meerjarenprestatiecontract tussen LMC en van Dorp Rotterdam zijn doelstellingen opgenomen voor energiebesparing bij 25 locaties van de LMC. Van Dorp energie z ...