De installateur: Van Dorp

(www.vandorp.eu)

Van Dorp is een landelijk werkend installatiebedrijf. Het bedrijf heeft 13 vestigingen en telt circa 900 medewerkers. Als totaalinstallateur biedt Van Dorp een totaalpakket aan technische diensten. Alle techniek in gebouwen wordt zelfstandig ontworpen, gerealiseerd en beheerd.

De missie van Van Dorp is het ontwerpen, realiseren, beheren en exploiteren van duurzame energievoorzieningen en voor het welzijn van mens, dier en omgeving. Van Dorp hanteert daarbij de norm:

De mens is meer waard dan de euro.

Van Dorp heeft een aantal bedrijfsprincipes als uitgangspunt bij het handelen:

  1. Respecteren van de belangen van hun klanten.
  2. Respecteren van de belangen van de omgeving.
  3. Respecteren van de belangen van de organisatie en haar medewerkers.
  4. Respecteren van de belangen van hun leveranciers.
  5. Respecteren van de belangen van hun aandeelhouders.

Van Dorp verwacht dat een medewerker handelt naar de strekking van deze principes en zich niet beperkt tot de letter van de regel indachtig het uitgangspunt: "Een ons fatsoen weegt meer dan een kilo regels".

Van Dorp versus duurzaam

De basis:

  1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan.
  2. Maak zoveel mogelijk gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie.
  3. Maak zo efficiƫnt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien.

Van Dorp energie staat garant voor de technische prestaties van de installaties met als resultaat een hoge mate van functionaliteit tegen zo laag mogelijke energiekosten en met maximaal comfort.

logo van dorp