Boodschap

Voor een goede communicatie naar de buitenwereld is een heldere en kernachtige boodschap noodzakelijk. De boodschap van Scholenbouw Collectief bestaat uit de volgende beloften:

  • Integrale aanpak (technische vernieuwing, verduurzaming en aantrekkelijker gebouw) loont.
  • Oude schoolgebouwen kunnen uitstekend opgewaardeerd worden naar hedendaagse normen met vaak zelfs betere resultaten dan nieuwbouw.
  • Energieneutraal is de uitdaging voor het Collectief.
  • Verduurzaming en verantwoord materiaalgebruik heeft ook een educatieve functie.

Het Scholenbouw Collectief is dé partner om bestaande scholen tot nieuw leven te brengen. Het collectief ondersteunt bij onderzoek, haalbaarheidsanalyse, ontwerp, uitvoering en onderhoud.