Gezonde samenwerking naar duurzame frisse scholen

Maandag 30 maart vond er een bijeenkomst plaats getiteld 'gezonde samenwerking naar duurzame frisse scholen'. Sprekers waren o.a. de heren Maxime Verhagen (voorzitter Bouwend Nederland) en Hugo de Jonge (wethouder Onderwijs gemeente Rotterdam) onder voorzitterschap van Rian van Dam (voorzitter Vereniging van vrijescholen).

De Jonge 01-04-2015 (2)

De heer Hugo de Jonge (wethouder Onderwijs gemeente Rotterdam)

Rudolf Steiner College

In het toekomstige gebouw van het Rudolf Steiner College in Crooswijk Rotterdam, thans leeg en in renovatie, kwamen schoolbesturen, wethouders, ambtenaren, en bestuurders van regionale en lokale afdelingen van diverse branches bijeen. De opdracht voor de renovatie van het toekomstige RSC is verkregen middels een Design & Construct contract waarbij onder andere is geselecteerd op energieprestatie, gezondheid en binnenklimaat (GPR Gebouw). Tevens is beoordeeld op de vertaling van het gewenste onderwijsprogramma naar een nieuwe school binnen de bestaande gebouwen. Dit alles tegen lage exploitatielasten voor de toekomstige gebruiker.

Opdrachtgever is de gemeente Rotterdam, samen met het schoolbestuur. Arconiko architecten uit Rotterdam is verantwoor­delijk voor het ontwerp, het Zoetermeerse COMeG voor de bouwkundige uitvoering en Van Dorp voor de installaties. Deze partijen hebben zich verenigd in het Scholenbouw Collectief en werken project-overstijgend met elkaar samen.

Investeren in de kwaliteit van schoolgebouwen

Doel van de bijeenkomst was het delen van de ervaringen van samenwerking tussen de diverse partijen bij Design & Construct contracten en het belang van Frisse scholen voor de onderwijskwaliteit. Vanuit de praktijk hebben de toehoorders kunnen vernemen, hoe het Design & Construct contract tot stand is gekomen en hoe dit door partijen in de praktijk is ervaren. Wethouder Hugo de Jonge benadrukte het belang van Frisse scholen en gaf aan dat de gemeente Rotterdam 200 miljoen investeert in de kwaliteit van schoolgebouwen. Tevens onderstreepte hij hoe dit soort vernieuwende contracten hieraan bijdraagt. Artho Jansen, voorzitter van het RSC, hield een gloedvol betoog over de voordelen van een Design & Construct contract die hij naar eigen zeggen aan den lijve heeft ondervonden.

Aan het eind van het programma werden er vier stellingen ge√Įntroduceerd en ging men de discussie aan met de aanwezigen.

Meer informatie over het investeren in frisse scholen leest u hier.