Sloopwerkzaamheden

De sloopwerkzaamheden vorderen gestaag. Door de hoeveelheid verontreinigingen die aangetroffen werden, is het slopen vertraagd omdat aanvullende maatregelen genomen moesten worden, teneinde verspreiding tegen te gaan.

Alle verontreinigingen zijn nu verwijderd en het middendeel is weg.

Foto slopen