VOORTGANG NIEUWS RUDOLF STEINER COLLEGE

Dag van de Bouw 2015 groot succes

18 juni 2015 |

Meer dan 500 belangstellenden bezochten zaterdag 13 juni in het kader van de Dag van de Bouw onze bouwplaats van het Rudolf Steiner College in het Rotterdamse Crooswijk. Opvallend vaak blikten mensen omhoog naar de hoge plafonds en vergaapten zich aan de, voor deze tijd, enorme ruimten en de techniek. Ook bezochten de nodige ' ...

Rudolf Steiner College, voorbeeld van integrale samenwerking

11 juni 2015 |

Veel basisscholen voldoen niet aan de normen van Frisse Scholen. De gemeente Rotterdam verjongt haar onderwijsvastgoed de komende tien jaar. De vernieuwbouw van het Rudolf Steiner College toont het belang van integrale samenwerking. Zo bleek op een bijeenkomst over frisse scholen op 30 maart. Lees meer hierover in dit artikel.

Dag van de bouw

13 april 2015 |

Zaterdag 13 juni 2015 vindt de 10e editie van de Dag van de Bouw plaats. Tijdens deze dag openen honderden leden van Bouwend Nederland, bouw- en infra bedrijven hun bouwhekken. Op diverse plaatsen kunt u zien wat er allemaal gebeurt achter deze hekken op een bouwlocatie.   Bezoek het Rudolf Steiner College Ook de locatie bij he ...

Gezonde samenwerking naar duurzame frisse scholen

02 april 2015 |

Maandag 30 maart vond er een bijeenkomst plaats getiteld 'gezonde samenwerking naar duurzame frisse scholen'. Sprekers waren o.a. de heren Maxime Verhagen (voorzitter Bouwend Nederland) en Hugo de Jonge (wethouder Onderwijs gemeente Rotterdam) onder voorzitterschap van Rian van Dam (voorzitter Vereniging van vrijescholen). De heer Hu ...

Update Rudolf Steiner College

11 maart 2015 |

Er is gestart met de nieuwe bebouwing in het middengebied. De fundering is gestort, de begane grondvloer gelegd en de houten spanten worden aangebracht. Het hoogste spant is 8 meter hoog. De top van het auditorium (daar waar de spanten samenkomen) komt op 7 meter hoogte. Het gebouw aan de Vaandrigstraat wordt uitgebreid met een c ...

Grondsteenlegging zaterdag 14 februari 2015

17 februari 2015 |

Onder grote belangstelling van leerlingen en leerkrachten is zaterdag 14 februari j.l. door legging van de grondsteen het fundament gemaakt voor de nieuwe school. De grondsteen is van koper en de vorm bestaat uit twaalf vlakken; elk vlak is een vijfhoek. De plechtigheid werd begeleid met life muziek en toespraken.  

Voorgevel uit de steigers

05 februari 2015 |

Het eerste deel van de voorgevel van de Tamboerstraat is weer uit de steigers! De voorgevel is voorzien van nieuwe kozijnen op de eerste en tweede verdieping, en van schilderwerk. Op de begane grond zijn de bestaande kozijnen hersteld en voorzien van isolerende beglazing. Het metselwerk is hersteld en gereinigd.  

Ook in de avonduren gaan wij door

20 januari 2015 |

Work at night and… in progress…  

Toename bouwactiviteiten

17 december 2014 |

De bouwactiviteiten nemen steeds meer toe: inmiddels zijn er ruim 50 man aan het werk op diverse plekken op het terrein en in de gebouwen. De rondleidingen die wij organiseren vinden gretig aftrek. Bezoekers vergapen zich aan de massaliteit van de gebouwen en het werk dat nog gedaan moet worden.

Stand van zaken werkzaamheden

03 december 2014 |

De (ver)bouw is op volle sterkte. Het grove sloopwerk is achter de rug en we zijn nu bezig met het fijnere slopen van de restanten in de gebouwen. De steigers zijn geplaatst en de WKO-bron wordt geboord. Dagelijks zijn er zo'n 40 mensen aan het werk, waarmee de bouwketen volop benut worden.  

Ontwerp goedgekeurd door welstand

14 oktober 2014 |

Het plan zoals gepresenteerd aan de school en aan de gemeente is akkoord bevonden en de benodigde vergunningen zijn begin september verstrekt. Dit betekent dat de uitvoering volop kan beginnen zodat voor de zomer 2015 het pand in gebruik genomen kan worden.

Sloopwerkzaamheden

14 oktober 2014 |

De sloopwerkzaamheden vorderen gestaag. Door de hoeveelheid verontreinigingen die aangetroffen werden, is het slopen vertraagd omdat aanvullende maatregelen genomen moesten worden, teneinde verspreiding tegen te gaan. Alle verontreinigingen zijn nu verwijderd en het middendeel is weg.

Eerste paal

14 oktober 2014 |

Op maandag 18 augustus is het heiwerk gestart. Dit vond plaats middels stalen palen die in de grond werden geboord welke vervolgens volgestort werden. Voor de omwonenden werd er gemeten of er trillingen ontstonden. Deze zijn zoals verwacht nauwelijks waarneembaar zodat er geen overlast voor de buurt plaatsvindt.