Wie vormen het Collectief?

De doelen die u stelt aan onderwijs vragen om een integrale aanpak van de gebouwen met partners die in staat zijn om zowel het onderzoek, het ontwerp, de realisatie als het technisch beheer op zich te nemen. Samen met u zoeken we naar de juiste balans tussen bouwkundige en installatietechnische ingrepen, gecombineerd met een optimale esthetische en programmatische invulling. Natuurlijk houden wij het budget scherp in de gaten. Vooraf maken wij daarover duidelijke afspraken met u, alsmede over de gewenste exploitatiekosten.

De kern van het Collectief bestaat uit een architect, een installateur en een aannemer. Niet de eerste de besten, maar professionals die zowel individueel als gezamenlijk hun sporen verdiend hebben. Uit de bewezen goede band is het Collectief ontstaan. Bovendien: krachten bundelen en kennis delen versterken elkaar. Deze drie kernbedrijven worden ondersteund door een groep vaste experts waarmee elke opgave adequaat opgelost kan worden.

Door met het Collectief in zee te gaan bent u verzekerd van een uitgebalanceerd en gegarandeerd resultaat.

Plaatje comeg