Waar staat het Collectief voor?

  • Optimaliseren van de gebouwkwaliteit waardoor de leerprestaties van de kinderen verbetert en het ziekteverzuim teruggedrongen wordt.
  • Integrale aanpak (technische vernieuwing, verduurzaming en aantrekkelijker gebouw) loont.
  • Oude schoolgebouwen kunnen uitstekend opgewaardeerd worden naar hedendaagse normen met vaak zelfs betere resultaten dan nieuwbouw.
  • Energieneutraal is de uitdaging.
  • De waardering voor de school neemt toe en daarmee het enthousiasme van het team, de leerlingen en de ouders.
  • Verduurzaming en verantwoord materiaalgebruik heeft ook een educatieve functie.

foto ref rudolf steiner college 1

Het Scholenbouw Collectief is dé partner om bestaande scholen tot nieuw leven te brengen.