Trend: renoveren in plaats van slopen

Meer en meer worden bestaande schoolgebouwen gerenoveerd in plaats van gesloopt. Een trend, ingegeven door maatschappijkritische geluiden die vragen om duurzaam om te gaan met onze omgeving. Het Scholenbouw Collectief speelt in op deze trend door zich volledig te richten op het gezond en duurzaam renoveren van bestaande schoolgebouwen.

Impression rsc 3